Câu đố chữ gì:

Bao đời tên một dòng sông
Chưa bao nhung nhớ, chờ trông tháng ngày
Thẫn thờ khi bị đứng ngoài
Hoá thành đứa trẻ bảo hoài không nghe?