Ngày đầu vào lớp mười
 
Tâm trạng sao lo lắng
 
Chưa quen trường với lớp
 
Chưa biết về thầy cô
 
Và tất cả bạn bè.
 
* * *
 
Bước sang lớp mười một
 
Tinh thần thoải mái hơn
 
Quen biết được nhiều bạn
 
Biết được nhiều thầy cô
 
Có thêm nhiều kiến thức.
 
* * *
 
Sang năm lớp mười hai
 
Sắp chia tay mái trường
 
Thầy cô và các bạn
 
Tuổi áo trắng dần phai
 
Để lại bao kỉ niệm
 
Ôi! Mái trường mến yêu.