Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - đứt cúc, mẹ tìm
Thêm huyền - xe hỏng, bố tìm giúp em.
(Là chữ gì?)