Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Bạn cũng sắt thép bao năm
Nóng hơn nghìn độ, rách thành lành ngay?