Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bãi nào đẹp nhất Khánh Hòa
Mịn màng cát trắng, dáng cong lưỡi liềm?