Câu đố về hoa:

Ba chìm, bảy nổi long đong
Hoa gì nở tím xuôi dòng trôi sông?