Ngày nào cháu bé xíu

Đứng dưới thắt lưng bà

Vấp ngã, cháu khóc òa

Bà vội vàng đỡ dậy

 

Mảnh vườn nhà thân thuộc

Bà trồng mít trồng na

Rồi ngày tháng qua đi

Đã đến mùa chín quả

 

Cháu mỗi ngày mỗi lớn

Cây mỗi ngày mỗi cao

Quả ngày càng phổng phao

Bà từ từ...nhỏ lại!