Câu đố về vật dụng:

Áo hoa, áo trắng, áo màu
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm
Là cái gì?