Câu đố về cây:

Anh em sao chẳng thuận hòa
Để qua ăn khế trả vàng xa xưa?