Câu đố về đồ vật:

Ai vui tôi cũng vui cùng
Ai buồn tôi cũng buồn lòng cùng ai?