Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về Đà Nẵng quê anh
Vịnh nào nằm cạnh Hải Vân yên bình?