Câu đố về con người và địa danh:

Ai người đến lớp
Chăm chỉ sớm chiều
Dạy bảo mọi điều
Cho con khôn lớn
Là ai?