Thầy giáo hỏi học sinh: Ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
 
Cả lớp im lặng thầy chỉ một trò:
 
- Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không?
 
- Dạ không phải em trò sợ sệt đáp
 
Vừa lúc đó hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói:
 
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá, hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết
 
hiệu trưởng gật gù:
 
- Thôi anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm rùm beng lên để mang tiếng chết!