Cô giáo hỏi học sinh (là con trai thầy Hiệu trưởng):

"Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?"

"Em chịu thôi!" Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:

"Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!"

Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:

Sao mày dốt thế không biết !! Làm xấu mặt tao. Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: "Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời". Chả chịu đọc gì cả.