Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ là ai?”
 
Re… eeng! Re… eeng!
 
– Mời đội A.
 
– Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai…
 
– Mời đội B.
 
– Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.
 
Các cổ động viên lao nhao:
 
– Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.
 
– ???