Anh chàng nọ đang cày ở gần cây đa, tự nhiên có chú thỏ từ ngoài kia chạy lại, quẩn chân, đâm đầu vào thân cây ngã lăn quay. Anh ta liền bỏ cày, chạy đi bắt thỏ và thoắt cái đã mang thỉ về. Từ đó, anh ta cứ luẩn quẩn, lẩn quất, nấp sau cây đa kia, chờ các chú thỏ khác chạy lại đâm đầu vào. 

 Cứ quen chờ như thế suốt tháng, bỏ bê cả chuyện cày bừa mà nào có gặp may lần nữa.