Chiếc gậy kẹo và những sọc trắng đỏ có ý nghĩa gì?