Câu đố về thực vật, hoa quả:

Vừa bằng con gà trống đỏ, thò lố trên cây
(Là bắp gì?)