Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một thời ngang dọc vẫy vùng
Vũ Quang khởi nghĩa hợp cùng Văn Thân
Nhân dân nổi dậy xa gần
Tinh thần kháng giặc góp phần diệt Tây?