Câu đố về động vật:

Vào nhà đóng cửa tối om
Mở cửa gan, ruột râu mồm phơi ra
Là con gì?