Một bạn gái có thân hình không được ...nhẹ nhàng mấy, chẳng may đang đi đụng phải một bạn nam ốm tong teo, làm chàng ta đâm cáu: 

 - Đi đứng như vậy hả? Cái đồ qua cầu cầu sập!

 Bạn gái cũng không vừa: 

 - Lỡ đụng một chút xíu làm gì mà đã la lối om sòm! Thật là cái đồ...qua cầu gió bay!