Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tôi mang màu đỏ quê hương
Ngày ngày theo bạn tới trường hát ca.
Bạn là cây, tôi là hoa
Nở trên vai bạn, nhắc ta học hành.
(Là cái gì?)