Câu đố tổng hợp:

Tổ ong dựng ngược
Dưới nước, trên mây
Chẳng thấy ong bay
Thấy đầy những hạt
Là gì?