Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì cũng vẽ, cũng sơn
Nhưng không vẽ giấy, mà sơn vẽ tường?