Năm ông thầy bói mù rủ nhau đi xem voi. Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân... Xong các thầy ngồi lại bàn tán.

 - Ối dào, tưởng voi thế nào, hóa ra nó sun sun như cno đỉa to.

 - Nói thế cũng đòi nói! Voi chần nhẫn như cái đòn càn.

 - Thôi đi, voi bè bè như cái quạt thóc.

 - Các thầy ơi, voi sừng sững như cái cột đình ấy!

 - Nói sai hết! Voi tua tủa như cái chổi sể cùn.

 Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình đúng, chẳng ai nghe ai, đâm ra xô xát, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.