Ba đứa nhỏ vào tiệm thuốc bắc. Đứa thứ nhất nói với ông thầy thuốc bán cho 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bắc ghế leo lên ỳ ạch bưng cái thẩu để tuốt trên cao xuống, bán xong ông leo cất cái thẩu vào chỗ cũ. Trở lại quầy tính tiên, ông hỏi tiếp đứa thứ hai:
- Còn cháu mua cái gì?
- Dạ cháu mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy giận quá, nhưng cũng chiều khách, ỳ ạch leo lên lấy thẩu cam thảo xuông bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
-Còn mày! Mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thấy thế yên chí cất cái thẩu cam thảo lên, rồi hỏi nó mua gì?
- Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo