Bữa nọ có anh hà tiện đi chợ. Đang đi, tự nhiên anh ta quay ngoắt lại, vấp ngã, toạc cả chân. Đã chẳng hề băn khoăng, anh ta lại bảo:

 - May quá!

 Có bà đi qua liền thắc mắc:

 - Áo quần bẩn cả, chân toạc thế kia, máu me đầm đìa sao anh lại bảo là may?

 - May là chẳng đi giày. Đi giày thì có phải giày đã rách toác cả ra!