Câu đố về động vật:

Thân mềm chẳng có chút xương
Nằm trong bảo tháp đi thường mang theo
Là con gì?