Câu đố về thực vật:

Quả gì nhỏ nhỏ
Sống ở trong buồng
Là quả gì?