Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Thác Bạc, nước bạc, dội sâu
Xuân về tuyết phủ trắng cây nơi nào?