Câu đố về thực vật:

Tên thì ở chốn rừng sâu
Mặc áo màu tím tai nâu sẫm màu
Trong bụng toàn túi trắng phau
Chua chua ngọt ngọt dài lâu tại người
Là quả gì?