Câu đố về quả:

Tên em nghe tưởng trà xanh
Thật ra em với bưởi bòng họ chung?