Câu đố về đồ vật:

Tay anh với tới trời cao
Sáng chiều đưa đón hàng vào hàng ra?