Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Tàu về rồi đến tàu di
Phận anh quản lý tàu đi, tàu về?