Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tất cả các môn học
Xếp hàng trong từng ô
Giúp cho bạn biết được
Sách vở cho mỗi giờ.
(Là cái gì?)