Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Sông gì chảy đến tận nơi?
Sông gì tên khiến lòng người vấn vương
Sông gì thơm ngát đã lâu?
Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?
Sông gì nấu chín thức ăn?
Sông gì đã được gọi bằng bốn tên?
Sông gì ca nhạc nổi lên?
Sông gì chung của Việt, Miên, Thái, Lào?
Sông gì thét giận ào ào?
Sông gì phong nhã, bảnh bao, hiền hòa?
(Là những sông gì?)