Câu đố về động vật:

Quê tôi biển biếc chân trời
Mình to tên gửi ở nơi núi ngàn
Là con gì?