Câu đố về cây:

Quanh năm sống dưới đất bằng
Mơ chi làm bạn chị Hằng, cung trăng?