Con về cảnh cũ còn đây
Nghe văng vẳng lời thầy hôm nao
Ánh dương buông nắng lao xao
Nghe như con đò rì rào thân quen
Nhớ xưa bên chiếc bảng đen
Thân thương dạy bảo đàn em đôi điều
Tóc mây giờ trắng thêm nhiều
Ân cần tiếng thơ Kiều vang vang
Nắng soi xuyên suốt gió ngàn
Bên em thầy đã ươm vàng ước mơ