Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi nào có động Phong Nha
Thiên nhiên tạo hóa, cảnh thiêng hữu tình?