Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào nổi tiếng Chùa Dơi
Có nhiều tượng quý, dơi về trú thân?