Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có núi Tản Viên
Có chùa Đồng Bụt, Bối Khê, đền Và?