Câu đố về thực vật:

Nhiều mắt không mũi chẳng tay
Trong bụng thịt trắng, da ngoài xanh xao
Tuổi thanh xuân ngủ trên cành
Về già, mở mắt biến thành quả ngon
Là quả gì?