Câu đố về đồ vật:

Nhà tôi vốn ở bên sông
Cuộc đời lờ lững trôi không bến bờ
Sớm chiều đưa khách từng giờ
Thoắt đi, thoắt đến, thoắt chờ, thoắt mong?