Câu đố về thực vật:

Con thơ gai góc đầy đầu
Mẹ đứng con trước, con sau bu đầy
Là cây gì?