Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Người thì duyên dáng dịu dàng
Riêng em mở miệng, thảy đều inh tai?

Đố là sông gì?