Câu đố về đồ vật:

Sống trong vành vạnh, nước đỏ như vang
Con rắn nằm ngang, cái đầu đỏ chót?