Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Năm xưa Bãi Sậy vẫy vùng
Thoái Châu, Yên Mỹ... hãi hùng giặc Tây?