Câu đố về vật dụng:

Nằm ngay ở dưới mái nhà
Ngày mưa quý mến, nắng là bỏ đi
Là cái gì?