Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cũng gọi là cánh như chim
Những ngày lặng gió nằm im khoang thuyền
Chờ cơn gió lộng kéo lên
Đưa thuyền rời bến tới miền khơi xa.
(Là cái gì?)